Ord og uttrykk

Ikke fall for fristelsen til å skrive «fint»!

1. Hvis skolen som sådan og partiet som sådant ikke betyr annet enn henholdsvis skolen og partiet, så skriv ganske enkelt skolen og partiet.

2. Bruk ordet henholdsvis slik vi nettopp har brukt det i punkt 1: til sammenholding av to eller flere enkeltvis i én gruppe med like mange enkeltvis i en annen gruppe.

Riktig: Hydro og Elkem har planer om å bygge plastfabrikker i henholdsvis India og Pakistan. – Det vil si: Hydro skal bygge i India og Elkem i Pakistan.

Galt: Norske bedrifter har planer om å bygge plastfabrikker i henholdsvis India og Pakistan. – De enkelte elementene i første gruppe kommer ikke til syne, og kan ikke sammenholdes med de to i annen gruppe.

Bedriften har planer om å bygge plastfabrikker i henholdsvis India og Pakistan. – Enda verre. Første del er et entallsord. Hvis meningen er at bedriften har planer om å bygge én plastfabrikk i India og én i Pakistan, så skriver man det.

Forholdismer3. Avsky «motepreposisjonen» i forhold til.

Skriv: samarbeidet med andre land
Ikke skriv: samarbeidet i forhold til andre land

Skriv: tiltak mot smuglingen
Ikke skriv: tiltak i forhold til smuglingen

Skriv: samarbeide om kystvakttjenesten
Ikke skriv: samarbeide i forhold til kytstvakttjenesten

Glem altså ikke de gode gamle preposisjonene!

4. Hvis ordet konkret ikke betyr noe, så sløyf det. Konkrete forslag og konkrete tiltak er som oftest det samme som forslag og tiltak.

Ikke skriv konkret når et annet ord ville være mer presist, f.eks. bestemt, direkte, håndfast, konsistent, nøyaktig, virkelig. Se i synonymordboken!

5. Det heter: ta sine forholdsregler, ikke «forhåndsregler» (selv om de nødvendigvis tas «på forhånd»). Ordet betyr «forberedelser til hvordan man skal forholde seg hvis eller når det eller det skjer».

6. Skriv ikke f.eks. representanter fra fem ulike land. Det klarer seg med representanter fra fem land. Pass deg også ellers for ordet ulike når det gir bedre mening med diverse, en rekke, flere, forskjellige, mange, noen enkelte.

7. Vi har et fremmedord som betyr «nøyaktig, omhyggelig»: det er nitid. Formen nitidig er en sammenblanding, og den er gal.

8. Glem ikke at vi har et ord som heter slag/slags. Ikke skriv mange typer saker og alle typer saker o.l. hvis du ganske enkelt ville si mange slags saker og alle slags saker o.l.

9. Det heter stille spørsmål om (= spørre) og sette (et) spørsmålstegn ved (= trekke i tvil, tvile på). Ikke bland sammen disse uttrykkene.

10. Foran ord for noe som kan telles, skal du bruke mange – flere – flest (og få – færre – færrest): Det var mange mennesker der. Flere passasjerer ble skadet. – Foran ord for noe som ikke telles (kollektive begreper), skal du bruke mye – mer – mest (og lite – mindre – minst): Det var mye folk der. Vi trenger mer kapital.

Det er lett å komme i tvil, f.eks. ved ordet penger. Penger kan utvilsomt telles: Det koster mange penger, men ordet kan også ha kollektiv betydning «kapital»: Det er investert mye (tid og) penger.