Hvordan skrive novelle

Kreativ sjanger

Her er noen kjennetegn på novellesjangeren som kan hjelpe deg når du skal skrive
Frode Grytten er en kjent norsk novelleforfatter

Frode Grytten er en kjent norsk novelleforfatter

Husk at en novelle ikke er det samme som en fortelling. Novellen har egne sjangertrekk; noen er valgfrie, mens andre er veldig vanlige eller helt nødvendige.

1. Kort og konsentrert (ett handlingsforløp over kort tid)

2. Bygd opp rundt én situasjon som ofte blir et vendepunkt (ikke alltid) for hovedpersonen

3. Få personer

4. «Show don´t tell»: forfatteren må ikke fortelle mer enn høyst nødvendig, men la leseren trekke slutninger på egenhånd, lese mellom linjene.

5. Tydelig tema og budskap

6. Overraskende eller åpen slutt

7. Ofte brutt kronologi/retrospeksjon, det vil si at deler av handlingen ikke fortelles kronologisk, men kommer frem gjennom retrospeksjon (tilbakeblikk), gjerne ved at hovedpersonen tenker tilbake.

8. Frempek er et vanlig virkemiddel i novellesjangeren. Dette er hint om hva som kommer til å skje senere i novellen, et slags varsel om det som skal komme.

9. Åpningen er ofte in medias res, altså at leseren bringes rett inn i handlingen. Alternativt kan åpningen være en skildring av personer og miljø eller presentere en konflikt.

10. Sirkelkomposisjon er helt valgfritt og består i at novellens slutt er en gjentagelse av åpningen. Dette kan gjøres på to måter, enten ved at åpning og slutt er lagt til samme tid og sted, eller med en gjentagelse av åpningssetningen eller -avsnittet.

11. Synsvinkelen kan enten være autoral eller personal. Når synsvinkelen er autoral, er fortelleren ikke en del av fortellingen, men enten «flue på veggen» eller allvitende. Personal synsvinkel betyr at historien fortelles gjennom en av novellens personer.