Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 




Velkommen til Riksmålsforbundet! 

Vi er forbundet for dem som er glad i vårt viktigste tale- og skriftspråk og som vil holde det i hevd som et presist og nyansert uttrykksmiddel.

Et slikt språklig vernearbeid drives i mange land, men ikke i strid mot landets myndigheter, slik tilfellet har vært i Norge inntil ganske nylig.

Riksmålsforbundets språkquiz september 2014!


Test dine språkkunnskaper med en quiz. Riksmålsforbundet vil hver måned legge ut en ny språkquiz som du kan bryne deg på.

Trykk her for å ta denne månedens quiz



Per Egil Hegge om språk


Professor- gruppen

Det skjer sjeldnere og sjeldnere, noe som må skyldes at professorene har begynt å skrive enda bedre. Æren tilfaller Terje Tvedt, forfatter av et større verk om vannets betydning for historiens forløp, etter at han hadde en kronikk i Aftenposten 22. august. En kritisk leser, som ikke finner feil ved den fortjente ros Tvedt har fått for sitt arbeid, har strandet i denne setningen: «Kinas historie er full av eksempler på hærledere som har flommet fiendens land eller tørstet fienden til ettergivenhet.»

Les hele spalten her.
 

Finn-Erik Vinje om språk


Stumpen min

Det finnes en hel del leksikalske trekk som setter skjell mellom generasjonene. Ord som jeg er fortrolig med og ennå kan ta i bruk, er — nevnt i fleng — turnsko, kortbukser, formiddagsmat, støvfrakk, svipptur(sekk), isenkram. For mine barn — og barnebarn — har disse ordene en komisk klang, ja angjeldende familiemedlemmer kvier seg ikke for å henge (beste)faren sin ut til spott og spe når han tar dem i sin munn.


Les hele innlegget her.
 

Ja til nullmoms!

Av Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet

Nå åpner Arbeiderpartiet og SV for momsfritak også på digitale medier. De rødgrønne nektet å innføre nullmoms for nettaviser da de var i regjeringsposisjon. Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann vil arbeide for merverdiavgiftsfritak på papiraviser og nettaviser, og den tanken avvises ikke av de andre partiene som danner Regjeringens parlamentariske grunnlag. 

 

Les mer her.

Den nye riksmålsgrammatikken
er her - bestill nå!


Den nye riksmålsgrammatikken er her. Boken gir en praktisk, pålitelig grammatikalsk veiledning og er en håndbok i godt språk. I tillegg skriver Per Egil Hegge om ordvalg og stil, mens Tor Guttu tar for seg rettskrivningsregler og normeringshistorien siden 1814.

"Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål" er en informasjonstett dokumentasjon av det grammatiske byggverket. Enhver som interesserer seg for morsmålet, bør heretter ha denne grammatikken innen armlengdes avtand. Ta og les!
Professor Finn-Erik Vinje om den nye riksmålsgrammatikken.

Bestill her og boken kommer rett hjem til deg med posten. Boken koster kr. 298,-. Bestill her.

Aktuelle språklenker:

Språkrådet: http://www.sprakradet.no
Norsk telegrambyrå: http://www.mediesprak.no
Finn-Erik Vinje: http://www.finnerikvinje.no/
Astronomer mot orddeling: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
Orddelingsmafiaen: http://orddeling.wordpress.com/
Per Egil Hegges språkspalte i Aftenposten: www.aftenposten.no/ekspertene/spraak/

Les eldre nyheter her

_____________________________

Åpner for private

Verken Språkrådet eller regjerings­partiet Høyre stiller seg mot ideen om å privatisere Norsk Ordbok.
Les mer...

Skal det hete Krogwold, Kråkvål, Krogevold eller Krogvold?

Etter gjeldende lov om stadnamn (stedsnavnloven) er det Statens kartverk som fastsetter skrivemåten av de fleste gamle stedsnavn – også gårds- og bruksnavn. Kulturdepartementet har nå foreslått å endre stedsnavnloven slik at grunneieren får bestemme i saker som gjelder skrivemåten av bruksnavn, det vil si navn på den enkelte enhet under en gård (matrikkelgård).
Les mer...

– Norsk er et rikt språk

– Man kan lett bli lurt til å tro at engelsk er veldig, veldig rikt, og at norsk ikke er det. Det stemmer ikke, mener forfatter og språkviter Helene Uri.
Les mer...

Den nye norsken skapes i Oslo øst

Har du fått med deg hva «bange», «mæbe», «skills»og «swag» betyr? Eller hva med «naile», «pæze» og «tett»? Dette er ord som brukes hver dag, spesielt i Oslo og de store byene, men også i resten av landet. Den nye norsken skapes i Oslo øst og sprer seg raskt. Guleed Abdi, født og oppvokst i Norge av somaliske foreldre, lever midt oppi det, og har her samlet de 200 vanligste slangordene som blir brukt daglig i det miljøet han er i på Oslos østkant.
Les mer...

Magisk språk i bokhøsten

Språk er like magisk som matte og fysikk. Særlig i Norge, mener Helene Uri. Nå ruller bokhøsten i gang, med Uri på forlaget Kagges liste.
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...

RETTSKRIVNINGEN AV 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte en ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen innebærer en rekke endringer for bokmålets vedkommende. Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen.
Les mer...