Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Velkommen til Riksmålsforbundet! 

Vi er forbundet for dem som er glad i vårt viktigste tale- og skriftspråk og som vil holde det i hevd som et presist og nyansert uttrykksmiddel.

Et slikt språklig vernearbeid drives i mange land, men ikke i strid mot landets myndigheter, slik tilfellet har vært i Norge inntil ganske nylig.

God sommer


Riksmålsforbundets sekretariat holder stengt fra og med 27. juni og åpner igjen tirsdag 29. juli kl 0900. Vi ønsker alle riksmålsvenner en god sommer!

Riksmålsforbundets språkquiz juli 2014!


Test dine språkkunnskaper med en quiz. Riksmålsforbundet vil hver måned legge ut en ny språkquiz som du kan bryne deg på.

Trykk her for å ta denne månedens quizJa til nullmoms!

Av Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet

Nå åpner Arbeiderpartiet og SV for momsfritak også på digitale medier. De rødgrønne nektet å innføre nullmoms for nettaviser da de var i regjeringsposisjon. Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann vil arbeide for merverdiavgiftsfritak på papiraviser og nettaviser, og den tanken avvises ikke av de andre partiene som danner Regjeringens parlamentariske grunnlag. 

 

Les mer her.


Ny bok i salg


Den helt nye utgivelsen "Punktum, punktum, komma, strek" er skrevet av Petter Blek (pseudonym) og gir en nyttig innføring i tegnsetting, orddannelse og normeringsdetaljer - særlig hendig for studenter og skoleelever som skal opp til eksamen. Boken koster 140 kr og kan bestilles portofritt fra Riksmålsforbundet.


Gå til nettbutikken vår her.

Den nye riksmålsgrammatikken
er her - bestill nå!


Den nye riksmålsgrammatikken er her. Boken gir en praktisk, pålitelig grammatikalsk veiledning og er en håndbok i godt språk. I tillegg skriver Per Egil Hegge om ordvalg og stil, mens Tor Guttu tar for seg rettskrivningsregler og normeringshistorien siden 1814.

"Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål" er en informasjonstett dokumentasjon av det grammatiske byggverket. Enhver som interesserer seg for morsmålet, bør heretter ha denne grammatikken innen armlengdes avtand. Ta og les!
Professor Finn-Erik Vinje om den nye riksmålsgrammatikken.

Bestill her og boken kommer rett hjem til deg med posten. Boken koster kr. 298,-. Bestill her.

Per Egil Hegge om språk


Dovrefostre

Et foster er betegnelsen, både anatomisk og poetisk, på et individ som ennå ikke har forlatt morslivet. Men det kan by på et språklig minefelt, og det gikk ikke spesielt bra i en spalte med historiske opplysninger i Aftenposten for en måneds tid siden. Vi kunne lese følgende:"Ifølge en sagntradisjon var Harald Hårfagre oppdratt av en jutul ved navn Dovre, og hos Snorre blir Dovrefoster oppgitt som et av sagakongens tilnavn."

Les hele spalten her.
 

Finn-Erik Vinje om språk


Petter Blek i farten

Den geskjeftige filologen Petter Blek toner fram med livets damp oppe.

Nå har han höchstpersöhnlich stukket fram nebbet og fremlagt til offentlig beskuelse sitt opus «Punktum, punktum, komma, strek», det skjedde for et par uker siden. Men heis ikke flagget av den grunn.

Les hele innlegget her.


Aktuelle språklenker:

Språkrådet: http://www.sprakradet.no
Norsk telegrambyrå: http://www.mediesprak.no
Finn-Erik Vinje: http://www.finnerikvinje.no/
Astronomer mot orddeling: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
Orddelingsmafiaen: http://orddeling.wordpress.com/
Per Egil Hegges språkspalte i Aftenposten: www.aftenposten.no/ekspertene/spraak/

Les eldre nyheter her

_____________________________

De nye grunnlovsfedrene

Det var fire eldre herrer som hadde størst grunn til å juble da presidenten klubbet det historiske vedtaket: Språkprofessor Finn-Erik Vinje har ført i pennen den bokmålsversjonen som ble vedtatt, Ottar Grepstad i Språkrådet har kjempet for nynorskversjonen, Carl I. Hagen har i et langt politisk liv kjempet for en fornyelse av Grunnloven. Og tidligere sivilombudsmann Arne Filtvedt har vært en pådriver for det samme, fra sin posisjon.
Les mer...

Språkpris til Rune Gokstad

Programleder Rune Gokstad fra Høvik fikk i dag Riksmålsforbundets tv-pris sammen med makker Øystein Bache.
Les mer...

Aftenposten-kommentator er årets Gullpenn

Aftenpostens Inge D. Hanssen hedres for at han makter å oversette rettssalenes fagspråk til et moderne avisnorsk.
Les mer...

«Bachstad» får språkpris

NRK-radarparet Rune Gokstad og Øystein Bache får Riksmålsforbundets TV-pris for sin språkbruk i TV-ruta.
Les mer...

Gullpennen til Inge D. Hanssen fra Kristiansand

Journalist og rettskommentator i Aftenposten Inge D. Hanssen fra Kristiansand er tildelt Gullpennen 2014 fra Riksmålsforbundet.
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...

RETTSKRIVNINGEN AV 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte en ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen innebærer en rekke endringer for bokmålets vedkommende. Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. Mange av vedtakene er en justering i bokmål for å gi bedre samsvar mellom normering og faktisk språkbruk.
Les mer...