Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Velkommen til Riksmålsforbundet! 

Vi er forbundet for dem som er glad i vårt viktigste tale- og skriftspråk og som vil holde det i hevd som et presist og nyansert uttrykksmiddel.

Et slikt språklig vernearbeid drives i mange land, men ikke i strid mot landets myndigheter, slik tilfellet har vært i Norge inntil ganske nylig.

Riksmålsforbundets språkquiz august 2014!


Test dine språkkunnskaper med en quiz. Riksmålsforbundet vil hver måned legge ut en ny språkquiz som du kan bryne deg på.

Trykk her for å ta denne månedens quizPer Egil Hegge om språk


Barbie-Ku

Barbie-dukken er et omdiskutert leketøy, og interesserte bør merke seg at Barbie runder 55 ½ år tirsdag 9. september.

En sikkert utilsiktet forhåndsmarkering av dagen sto en norsk varekjede for tidligere i måneden, da den tilbød "200 g original Barbie-Ku-saus til taco". Norske matvaner har jo endret seg betydelig siden 1950-årene, og taco og pizza er sikkert vanligere enn kjøttkaker i dagens Norge. Men Barbie-Ku? Originalt, jovisst.

Les hele spalten her.
 

Finn-Erik Vinje om språk


Skjerpings!

Tidene er trange for papiravisene, påstås det, men Aftenposten koster nå på seg en moro-spalte, «Under streken», som – iblant ganske fornøyelig – holder gjøn med kolleger og deres ubehjelpsomme formuleringer.

Men journalister er journalister, og de er som kjent alle som én innkvartert i glasshus. Som gammel latiner kan jeg ikke tilbakeholde et utrop: «Quis custodiet custodes!» – hvilket er utlagt: ‘Hvem skal vokte vaktene!’


Les hele innlegget her.
 

Ja til nullmoms!

Av Trond Vernegg, formann i Riksmålsforbundet

Nå åpner Arbeiderpartiet og SV for momsfritak også på digitale medier. De rødgrønne nektet å innføre nullmoms for nettaviser da de var i regjeringsposisjon. Fremskrittspartiets mediepolitiske talsmann vil arbeide for merverdiavgiftsfritak på papiraviser og nettaviser, og den tanken avvises ikke av de andre partiene som danner Regjeringens parlamentariske grunnlag. 

 

Les mer her.

Den nye riksmålsgrammatikken
er her - bestill nå!


Den nye riksmålsgrammatikken er her. Boken gir en praktisk, pålitelig grammatikalsk veiledning og er en håndbok i godt språk. I tillegg skriver Per Egil Hegge om ordvalg og stil, mens Tor Guttu tar for seg rettskrivningsregler og normeringshistorien siden 1814.

"Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål" er en informasjonstett dokumentasjon av det grammatiske byggverket. Enhver som interesserer seg for morsmålet, bør heretter ha denne grammatikken innen armlengdes avtand. Ta og les!
Professor Finn-Erik Vinje om den nye riksmålsgrammatikken.

Bestill her og boken kommer rett hjem til deg med posten. Boken koster kr. 298,-. Bestill her.

Aktuelle språklenker:

Språkrådet: http://www.sprakradet.no
Norsk telegrambyrå: http://www.mediesprak.no
Finn-Erik Vinje: http://www.finnerikvinje.no/
Astronomer mot orddeling: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
Orddelingsmafiaen: http://orddeling.wordpress.com/
Per Egil Hegges språkspalte i Aftenposten: www.aftenposten.no/ekspertene/spraak/

Les eldre nyheter her

_____________________________

– Norsk er et rikt språk

– Man kan lett bli lurt til å tro at engelsk er veldig, veldig rikt, og at norsk ikke er det. Det stemmer ikke, mener forfatter og språkviter Helene Uri.
Les mer...

Den nye norsken skapes i Oslo øst

Har du fått med deg hva «bange», «mæbe», «skills»og «swag» betyr? Eller hva med «naile», «pæze» og «tett»? Dette er ord som brukes hver dag, spesielt i Oslo og de store byene, men også i resten av landet. Den nye norsken skapes i Oslo øst og sprer seg raskt. Guleed Abdi, født og oppvokst i Norge av somaliske foreldre, lever midt oppi det, og har her samlet de 200 vanligste slangordene som blir brukt daglig i det miljøet han er i på Oslos østkant.
Les mer...

Nynorskdebatten raser

Kommentar-skribenten er ikke overrasket over engasjementet. - Jeg visste at det var utrolig mange delte meninger rundt dette emnet, sier Pia Vinningland (18).
Les mer...

Magisk språk i bokhøsten

Språk er like magisk som matte og fysikk. Særlig i Norge, mener Helene Uri. Nå ruller bokhøsten i gang, med Uri på forlaget Kagges liste.
Les mer...

Vil ha språksamlingar til Bergen

Universitetet i Oslo vil kvitte seg med språksamlingane. I Bergen er forskarar villige til å ta over i alle fall delar av ansvaret: ­­– Her kan UiB ta eit nasjonalt ansvar og markere seg, seier professor Helge Sandøy.
Les mer...

«Hen» tas med i svensk ordbok

Det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» blir tatt med i neste opplag av Svenska Adakademiens ordliste over det svenske språket.
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...