Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Velkommen til Riksmålsforbundet! 

Vi er forbundet for dem som er glad i vårt viktigste tale- og skriftspråk og som vil holde det i hevd som et presist og nyansert uttrykksmiddel.

Et slikt språklig vernearbeid drives i mange land, men ikke i strid mot landets myndigheter, slik tilfellet har vært i Norge inntil ganske nylig.


Påskestengt fra 11. - 21. april

Riksmålsforbundets kontor holder påskestengt fra
11. - 21. april. Fra tirsdag 22. april holder vi åpent som vanlig igjen.

God påske!


Språket i Grunnloven


Riksmålsforbundet inviterer til temamøte om språket i Grunnloven
tirsdag 29. april kl 17 på Engebret café i Oslo. Møtet er åpent for alle interesserte, og det er gratis adgang.

Innledere:

Finn-Erik Vinje, professor emeritus i nordisk språk
Øystein Baardsgaard, Språkrådet
Michael Tetzschner, partiet Høyre

Sted: Engebret café, Bankplassen 1, Oslo
Tid: Tirsdag 29. april kl 17-19

Velkommen!

Riksmålsforbundets språkquiz april 2014!


Test dine språkkunnskaper med en quiz. Riksmålsforbundet vil hver måned legge ut en ny språkquiz som du kan bryne deg på.

Trykk her for å ta quizen for april 2014Nitimens og NAOBs nyordkonkurranse 2014


Det Norske Akademis store ordbok og Nitimen arrangerer nyordkonkurranse.
Redaksjonens mål for innsamlingen i løpet av 2014: 2014 nyord.
Innsamlet så langt: 711 nyord.

Klikk her for mer info og for å delta i konkurransen!


Den nye riksmålsgrammatikken
er her - bestill nå!


Den nye riksmålsgrammatikken er her. Boken gir en praktisk, pålitelig grammatikalsk veiledning og er en håndbok i godt språk. I tillegg skriver Per Egil Hegge om ordvalg og stil, mens Tor Guttu tar for seg rettskrivningsregler og normeringshistorien siden 1814.

"Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål" er en informasjonstett dokumentasjon av det grammatiske byggverket. Enhver som interesserer seg for morsmålet, bør heretter ha denne grammatikken innen armlengdes avtand. Ta og les!
Professor Finn-Erik Vinje om den nye riksmålsgrammatikken.

Bestill her og boken kommer rett hjem til deg med posten. Boken koster kr. 298,-. Bestill her.

Per Egil Hegge om språk


Æres den som &

En del hendelser, og enda mer enkelte handlemåter, er så negative eller lite rosverdige at det gjelder å passe på at vi unngår misvisende uttrykk når vi beskriver dem. Et godt eksempel kommer her, hentet fra VG 12. mars: "Isolasjon er en anerkjent form for tortur." En leser spør om det ikke ligger noe positivt i anerkjennelse og i verbet anerkjenne, og det gjør jo det. Skribenten ville ha kommet seg rundt problemet med ordvalget "det er anerkjent at isolasjon er en form for tortur." Da anerkjenner vi ikke handlingen eller adferden, men den svært negative status som tortur har, ikke bare i normale menneskers oppfatning, men også i de fleste lands lovgivning og i folkeretten.

Les hele spalten her.
 

Finn-Erik Vinje om språk


Concious uncoupling

Bloggredaksjonens kjendisavdeling, internasjonal seksjon, kan meddele at skuespilleren Gwyneth Paltrow og Coldplay-sangeren Chris Martin etter moden overveielse har gått fra hverandre. De orker ikke å være gift lenger.

Les hele innlegget her.


Ordet 1/2014 er ute


Det nyeste Ordet er nå tilgjengelig. Her finner du blant annet takketalen til Ragnar Kvam Jr. fra litteraturprisutdelingen, Jan Kjærstad om Sigurd Hoel og diverse artikler om den nye grammatikken.

Et utvalg artikler finner du her.


Aktuelle språklenker:

Språkrådet: http://www.sprakradet.no
Norsk telegrambyrå: http://www.mediesprak.no
Finn-Erik Vinje: http://www.finnerikvinje.no/
Astronomer mot orddeling: http://folk.uio.no/tfredvik/amo/
Orddelingsmafiaen: http://orddeling.wordpress.com/
Per Egil Hegges språkspalte i Aftenposten: www.aftenposten.no/ekspertene/spraak/

Les eldre nyheter her

_____________________________

Reklamespråket er mest irriterende, sier folket

Språkstatistikk forbindes ofte med prosentfordelingen mellom nynorsk og bokmål/riksmål. Idag presenterer vi statistikk på en ny måte. Undersøkelsen er enkel i sin form og svarene er subjektive. Slike spontane reaksjoner kan gi en god pekepinn om hva folk flest mener.
Les mer...

Språkrådets aprilspøk

Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z? Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet.
Les mer...

Kvinnen krasjet. Juristen brukte 62 ord i én setning for å beskrive det.

I fem år har staten jobbet for å forenkle språket. - Det kommer til å ta tid, sier prosjektleder for klart språk.
Les mer...

13 nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2014

På den internasjonale bokmessen i Bologna presenterte bedømmingskomiteen onsdag 13 nominerte verker til den nyinnstiftede barne- og ungdomslitteraturprisen.
Les mer...

Ruset i ord

Er det forskjell på å være ruset og beruset, nykter og edru, og skal det hete rusmisbruk eller rusmiddelmisbruk?
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...

RETTSKRIVNINGEN AV 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte en ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen innebærer en rekke endringer for bokmålets vedkommende. Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. Mange av vedtakene er en justering i bokmål for å gi bedre samsvar mellom normering og faktisk språkbruk.
Les mer...