Norskfaget – hva nå?

Anelin Strømholm er en av mange norsklektorer som vil sidemålskarakteren til livs.

Anelin Strømholm er en av mange norsklektorer som vil sidemålskarakteren til livs.

Tiden er moden for å finne en ny måte å vurdere ferdighetene i sidemålet på, mener norsklektor Anelin Strømholm, som er fornøyd med prøveordningen uten sidemålskarakter. «Vi regner med at Utdanningsdirektoratet lytter til norsklærerne og ikke Noregs Mållag,» skriver hun i dette innlegget. (Les mer…)

Er norsk et språk?

Aslak Raanes

Skrives det med «k» eller «g»? Foto: flickr.com/aslakr/

Kaos i språket: Spørsmålet i overskriften kan stilles, og det kan besvares. Hvis vi med språk mener et normert, stabilt, enhetlig, riksgyldig skriftspråk sammen­lignbart med andre språk i vår kulturkrets, er svaret nei. (Les mer…)