Organisasjon: Hvem er vi?

Riksmålsforbundet er en språkpolitisk organisasjon som arbeider for:

  • Å hevde riksmålets/det moderate bokmålets posisjon i vårt samfunnsliv: som offisielt skriftspråk, som kulturspråk, som fellesspråk i de funksjoner hvor et standardisert talespråk er på sin plass
  • Et stabilt og normfast språk på tradisjonens grunn
  • Bedre språk og høyere språkbevissthet hos alle som bruker norsk i tale og skrift
  • Bedre norskundervisning på alle skoletrinn
  • Å oppheve kvotebestemmelser om bruk av målformene
  • Å gjøre skolens opplæring i skriftlig sidemål frivillig

Lurer du på hva moderne riksmål er? Her finner du gode svar:

Hva er riksmål?

Riksmål og bokmål – hva er forskjellen?

 

Riksmålsforbundets sentralstyre 2016-2018

Formann
Trond Vernegg
1. Viseformann
Marit Strand
2.Viseformann
Einar Tønnessen
Styremedlemmer
Bjørgulv Vinje Borgundvaag
Ingrid Schiefloe
       Trond Vegard S. Eriksen
Trond Schøning
Hege Boman Grundekjøn
Fredrik Skribeland
Peder H. Walberg-Olstad
Pål Veiden
Varamedlemmer
Eva Bratholm
Cathrine Rysst
Anelin Strømholm