Også for utdanningssektoren er tildelingen viktig, mener Kunnskapsdepartementet. – Norsk språk er viktig for fri flyt av tillit, informasjon og kunnskap. Digitaliserte ordbøker og leksikalske oppslagsverk utgjør en språklig grunnmur i en moderne kunnskapsnasjon, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø i en uttalelse.