– Wetås har tung faglig kompetanse og erfaring som er svært relevant for Språkrådet. Med hennes faglige bakgrunn og personlige egenskaper er hun godt rustet for de oppgavene og utfordringene Språkrådet står overfor, sier kulturminister Thorhild Widvey. – Det er dessuten svært gledelig for meg å ønske velkommen en ung kvinne til å lede Språkrådet.