VG med litt nynorsk

VGs nye redaktør Gard Steiro setter døren  – for ikke å si døra – på gløtt for nyheter på nynorsk. På den annen side ser vi stadig oftere moderat bokmål i Dagbladet.

Skjermbilde (8)Verdens Gang blir riktignok ikke til Verdas Gang, for det blir ingen radikal omlegging  i VG. Sjefredaktør Steiro kaller det en oppmykning av reglene for bruk av nynorsk i redaksjonelle tekster.

Ifølge avisen Sunnhordland ble Jostein Matre fra Stord historisk da han skrev artikkelen «Endeleg kan ‘verdas tyngste kvinne’ smila igjen», den første vanlige nyhetssaken som er skrevet på nynorsk i VG siden starten i 1945. I henhold til den nye praksisen skal medarbeiderne kunne skrive på nynorsk «når det er naturlig», uten at det er nærmere forklart hvorfor det gjaldt akkurat denne saken. Kanskje det gjelder stoff med en viss tyngde?

Eller som nestleder Jens Kihl i Noregs Mållag uttalte ifølge Sunnhordland: «Lite visste me at det var ein feitleiksoperasjon i India som skulle markere vendepunktet for nynorsken  i VG.»

Aftenposten kommenterte saken blant annet slik: «Nøyaktig to måneder etter at vestlendingen Gard Steiro ble ansvarlig redaktør i VG, kom den første nynorskartikkelen på trykk. Til Noregs Mållag sier Steiro at VG-journalistene nå kan bruke nynorsk der det er naturlig. Vi vet om en norsklektor på Romerike som ikke orket mer. Han valgte tidligpensjon da en elev i en nynorskstil brukte setningen «Beistemor vart vassfør». Den historien hadde vært en fullt brukbar og ganske naturlig sak i VG.»

Mens nynorsken feier inn i VG med brask og bram, er det mindre påaktet at konkurrenten Dagbladet – som tradisjonelt har hellet mot radikalt bokmål – til gjengjeld stadig slipper til riksmålsformer som frem og solen i sine nyheter . Vi sier ikke mer …