Skjære alle over én kam

Spørsmål:

Jeg er lærer i videregående skole og elevene mine bruker uttrykket «å skjære alle over en kam», men de færreste skriver det korrekt. Kan dere bekrefte at det er dette som er det korrekte uttrykket og hva som er opphavet til dette uttrykket? Håper på snarlig svar.

Svar:

Den korrekte form av uttrykket er den du nevner, men man uttaler det med trykk på EN, som da bør skrives med accent aigu: én.

Uttrykket skriver seg fra den tid da man ikke klippet, men skar håret. Man løftet håret med en kam (slik man gjør også i dag) og skar det som raget over kammen. Å skjære alle (eller alt) over én kam betydde altså å skjære alles hår på samme måte. Man kan kanskje forestille seg at «frisørene» hadde kammer av forskjellig bredde og brukte dem ifølge «kundens» ønske om hvor mye som skulle skjæres.

Uttrykket er oppført i ordbøkene. I «min» ordbok (Norsk Ordbok med 1000 illustrasjoner, Kunnskapsforlaget 2005) står det under KAM og med henvisning fra SKJÆRE. Det pleier dessuten å stå i populærbøker om språk. Siste sted jeg har sett det omtalt, er i Kjell Ivar Vannebo: «Et columbi egg og andre uttrykk (Cappelen Damm 2009).

Vennlig hilsen
Tor Guttu

ARKIVERT UNDER: Ord og uttrykk: bruk, betydning og etymologi