Det Norske Akademis Pris

Thorleif Dahl

Thorleif Dahl

til minne om Thorleif Dahl

Det Norske Akademi for Språk og Litteratur utdeler hvert år i november Det Norske Akademis Pris til minne om Thorleif Dahl. Den gis som belønning for fremragende skjønnlitterært eller faglitterært forfatterskap på riksmål eller for oversettelse til riksmål av skjønnlitteratur eller faglitteratur. Fra og med 1991 er prisbeløpet på 100.000 kroner.

Prisvinnere 1983-2014

2014 Arne Ruste
2013 Jan Kjærstad
2012 Espen Stueland
2011 Beate Vibe
2010 Torstein Bugge Høverstad
2009 Ingvar Ambjørnsen
2008 Arild Stubhaug
2007 Marianne Gullestad
2006 Sverre Dahl
2005 Torgeir Schjerven
2004 Kjell Askildsen
2003 Arne Worren
2002 Dag Østerberg
2001 Sven Kærup Bjørneboe
2000 Georg Johannesen
1999 Tor Åge Bringsværd
1998 Hans Aaraas
1997 Tove Lie
1996 Petter R. Holm
1995 Kjell Heggelund
1994 Erik Egeberg
1993 Ingard Hauge
1992 Erik Kraggerud
1991 Erik Bystad
1990 Jan Jakob Tønseth
1989 Anne-Lisa Amadou
1988 Bergljot Hobæk Haff
1987 Stein Mehren
1986 Torborg Nedreaas
1985 Leif Østby
1984 Astrid Hjertenæs Andersen
1983 Arnold Eidslott