Landsmøtet: Trond Vernegg gjenvalgt som formann

– Vi er en frivillig, språkpolitisk medlemsorganisasjon, ikke en filologi-forening, sa Trond Vernegg da han ble gjenvalgt som formann av Riksmålsforbundets landsmøte i helgen. Se billedkavalkaden her.

img_4782-3

Trond Vernegg takker for Lise Fjeldstads stilsikre fremføring av dikt fra riksmålets rike litterære arv. (Foto: Stig Michaelsen)

Selv om organisasjonen seiler i medvind, minnet han om viktigheten av hele tiden å være språkpolitisk på vakt. – I statsbudsjettet ville regjeringen overlate forvaltningen av språkmidler til Språkrådet. Heldigvis var vi mange som protesterte, for språkpolitikk hører hjemme i Stortinget, sa Vernegg – her avbildet da han takker Lise Fjeldstad for hennes kunstneriske innslag. Hun åpnet naturlig nok med et dikt av Bjørnstjerne Bjørnson, grunnleggeren av Riksmålsforbundet.

Det nye styret består ellers av Marit Strand (1. viseformann), Einar Tønnessen (2. viseformann), Trond Vegard Sagen Eriksen, Ingrid Schiefloe, Trond Schøning, Peder Walberg-Olstad, Bjørgulv Borgundvaag, Fredrik Skribeland, Pål Veiden og Hege Grundekjøn. Varamedlemmer: Anelin Strømholm, Eva Bratholm og Cathrine Rysst.

Riksmålsforbundets nyvalgte råd består av: Peter L. Bernhardt (formann), John Christian Elden (viseformann), Knut Rustand, Clemens Eide, Ingjerd Steen, Jørn Ødegård, Karin Gundersen, Frode A. Yngland. Varamedlemmer: Jens Emil Rynning, Åsil Øverland og Paul Eilertsen.

Som gjenvalgt formann ønsket Trond Vernegg velkommen til lørdagens landsmøtefest ved å takke avtroppende styre- og rådsmedlemmer (se bildet under). – Riksmålsforbundet skal være et hyggelig sted å være, slik at medlemmene får lyst til å gjøre en innsats, sa Vernegg. (Se flere bilder også på vår Facebook-side.)

Hedersmenn, fra venstre: Truls Johannessen, Erik Gjestvang, Per A. Jakhelln, Sverre Martin Gunnerud og Jens Emil Rynning. Åsil Øverland ble også behørig takket, men var ikke tilstede.

Hedersmenn, fra venstre: Truls Johannessen, Erik Gjestvang, Per A. Jakhelln, Sverre Martin Gunnerud og Jens Emil Rynning. Åsil Øverland ble også behørig takket, men var ikke tilstede.

 

Paul Morgan Borgundvaag Vinje og Bjørgulv Vinje Borgundvaag med æresmedlem Tor Guttu.

Paul Morgan Borgundvaag Vinje og Bjørgulv Vinje Borgundvaag med æresmedlem Tor Guttu.

Rundt bra venstre: Anelin Strømholm, Hege B. Grundekjøn, Trond Schøning, Inrid Schiefloe og Håkon Weierholt.

Rundt bordet frra venstre: Anelin Strømholm, Hege B. Grundekjøn, Trond Schøning, Ingrid Schiefloe og Håkon Weierholt.

img_4767_1

Foran: Sissel Lange-Nielsen, bak på høyre side: Truls Johannessen, Christina Andersson og Bjørgulv Vinje Borgundvaag.

 

 

 

img_4819

Rundt bordet fra venstre: Marit Strand, Christina Andersson, Truls Johannessen og Jørn Ødegård.

Peter Meidell, Cecilie Bugge og Clemens Eide.

Peter Meidell, Cecilie Bugge og Clemens Eide.

Fra venstre: Frode Yngland, Erik Hillestad og Peder Walberg-Olstad.

Fra venstre: Frode Yngland, Erik Hillestad og Peder Walberg-Olstad.

Paul Eilertsen og Stig Michaelsen. (Foto: Christian Stabell

Paul Eilertsen og Stig Michaelsen. (Foto: Christian Stabell)

 

img_4758

Cathrine Rysst og Trond Vegard Sagen Eriksen.

 

Sverre Martin Gunnerud, Beate Tønnessen, Jens Emil Rynning og Geir Aarøe.

Sverre Martin Gunnerud, Beate Tønnessen, Jens Emil Rynning og Geir Aarøe.

Fredrik Skribeland, Peter L. Bernhardt og Trond Vernegg,

Fredrik Skribeland, Peter L. Bernhardt og Trond Vernegg.

Christian Stabell og Sverre Martin Gunnerud.

Christian Stabell og Sverre Martin Gunnerud.

 

 

Serveringsheltene: Henriette Lintho og Henriette Tønnesen.

Serveringsheltene: Henriette Lintho og Henriette Tønnessen.

 

img_4882

Morten Fagerli og Paul Morgan Borgundvaag Vinje.

2. viseformann Einar Tønnessen tar i et tak med serveringen.

2. viseformann Einar Tønnessen tar i et tak med serveringen.

Inspirert? Bli medlem av Riksmålsforbundet! Bruk innmeldingsskjemaet.