Språkquiz

Språkutvikling: Radioapparat og fjernsynsapparat sa man, før det bare ble til radio og TV.

 

Test dine språkkunnskaper i Riksmålsforbundets språkquiz. Med jevne mellomrom kommer det nye temaquizer som du kan bryne deg på.

Av Stig Michaelsen

På språkets mørkeloft finner vi alle ordene som folk bruker sjeldnere etter hvert som tidene henruller. Nye generasjoner tar i bruk nye ord. Men noen nordmenn vil fortsatt heller ha formiddagsmat enn lunsj, andre foretrekker en dram fremfor en shot og mannekenger fremfor modeller. I vår forrige quiz spurte vi om betydningen av mange ungdommelige slangord. Denne quizen handler til gjengjeld om gamle, mindre brukte ord og er nok derfor lettest for de eldste. Lykke til!