Årsrapportprisen

Årsrapportprisen ble mellom 2007 og 2010 utdelt for fremragende språk i årsrapporter fra bedrifter, institusjoner og organisasjoner.

Blant andre professor Tor Anders Åfarli (NTNU) mener det er en økende trend at store aktører bruker dårlig norsk.

Vi håper å kunne ta opp igjen utdelingen av denne viktige prisen i 2015.

 

Årsrapportprisen 2010: DnB NOR ASA

Prisvinnere 2007-2010:

2010 DnB NOR ASA
2009 Veidekke ASA
2008 StatoilHydro
2007 Kongsberg Gruppen ASA