Språkpriser

Barne- og ungdomsbokprisen 2014 til Jon Ewo (t.v.). Her sammen med Åsil Øverland og Bjørgulv B. Vinje

Barne- og ungdomsbokprisen 2014 til Jon Ewo

Riksmålsbevegelsen deler hvert år ut en rekke språkpriser. En hovedtanke bak alle prisene er å belønne og påskjønne forfattere, skribenter og journalister som benytter seg av et levende og nyansert riksmål/moderat bokmål i sin virksomhet. Prisene som deles ut er:

Medieprisene som består av Gullpennen, TV-prisen og lytterprisen
Litteraturprisen
Barne- og ungdomsbokprisen
Årsrapportprisen

Følg lenkene for å lese mer om prisene og se lister over prisvinnere.