Sats på norsk språk!

En av tre elever i grunnskolen kan knapt skrive, melder Dagsavisen. Dette er uakseptabelt. Det er intet mindre enn en skandale at Utdanningsdirektoratet avvikler den nasjonale skrivesatsningen når 200.000 elever har så dårlige skrivekunnskaper at de får problemer i videre utdannelse og i arbeidslivet.

fotolia_67408990

Vi kan ikke godta at så mange elever mislykkes i lese- og skriveopplæringen, mener Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg. (Foto: Fotolia)

Norsk er skolens viktigste fag. Morsmålet er avgjørende ikke bare for å kommunisere og fungere i de fleste yrker og i sivilsamfunnet. Aldri har arbeidslivet krevet så gode skrive- og lesekunnskaper.

Enda viktigere er at språket er en viktig del av vår identitet, hvem vi er. Morsmålet er også vårt viktigste felleseie, hver enkelt av oss eier det. Hver og en av oss har et ansvar for å fremme språkkunnskap og –interesse, alle trenger gode skrive- og lesekunnskaper. Et særlig stort ansvar for å få til dette påligger politikerne i alle partier.

Det er forstemmende at skrivesatsningen stoppes, blant annet med begrunnelse i pengemangel. Det burde isteden satses betydelig større ressurser på å styrke skrive- og lesekunnskapene blant barn og ungdom. Dette behovet understrekes ytterligere av antallet fremmedspråklige som nylig er kommet til Norge. Gode norskkunnskaper er en avgjørende forutsetning for integrering av disse i det norske samfunnet. Økt internasjonalisering og press på norsk språk utenfra tilsier også styrking av norskopplæringen.
Stortinget bør bruke nyheten om at skrivesatsningen stanses til en diskusjon om styrking av barn og unges skrive- og lesekunnskaper. Det bør utarbeides en konkret handlingsplan for å styrke norskfaget, det bør legges spesiell vekt på skrive- og lesekunnskaper. Enda viktigere enn planen: Det må gjøres noe. Både i skolehverdagen og for å fremme språket i andre sammenhenger. Folkebibliotekene og de frivillige språkorganisasjonene bør få en viktig rolle i dette løftet.
Situasjonen er alvorlig. Våkn opp!
(Foto på forsiden: Kristin Linnea Backe)
Støtt Riksmålsforbundets arbeid for bedre norskopplæring! Bli medlem – klikk her!