Hvor stort er det gjennomsnittlige aktive ordforrådet til en voksen person?

Spørsmål:

Heia!
Jeg har to spørsmål jeg håper dere kan svare på.

1. Hvor stort er et gjennomsnittlig aktivt ordforråd (antall ord) til en voksen person? Mange innvandrere lurer på hvor mange ord de bør kunne for å være på et middels norsk språknivå.

2. Hvorfor sier vi …» har dere noe i brunt » når vi er i en klesbutikk og skal kjøpe ei jakke? Elevene vet at det heter en brun jakke og stiller mange spørsmål.

Svar:

Vi kjenner ikke til at det er undersøkt hvor stort aktivt ordforråd en gjennomsnittlig voksen norskfødt har, og slike undersøkelser kan neppe bli særlig nøyaktige. Vi vil tro at hvis det dreier seg om frekvente almenord, kommer man langt med 3-4000. Det er nemlig slik at f.eks. de 1000 mest frekvente ordene utgjør en meget stor del av det vi sier og skriver til daglig.

I uttrykket “noe i brunt” er adjektivet substantivert – blitt til substantiv, og i slik bruk får adjektivene intetkjønnsform. Betydningen er altså “brun farge”. I Alf Prøysens “Blåbærturen” står det: “Der var det bare blått i blått så langt de kunne se”. Ifølge trafikkreglene skal man “kjøre på grønt og stoppe på rødt” – altså hhv. grønt lys og rødt lys, substantiver.

Vennlig hilsen
Tor Guttu

ARKIVERT UNDER: Diverse