«Norsk grammatikk» gratis på nettet

Riksmålsforbundet har nå gjort «Norsk grammatikk» fritt tilgjengelig for alle her på hjemmesiden. Professor emeritus John Ole Askedal er hovedredaktør og har sammen med noen av landets fremste filologer utarbeidet dette nyredigerte og oppdaterte oppslagsverket.

SAMSUNG CSC

Professor emeritus John Ole Askedal har ledet arbeidet med «Norsk grammatikk». Den nye nettversjonen gjør det enkelt for alle som ønsker å ordlegge seg korrekt. (Foto: Maya Veel Westberg)

– Dette er en gavepakke for alle som ønsker å ordlegge seg korrekt, sier Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg.  – Ikke minst er dette et verdifullt tilbud til skoleelever og studenter som enkelt kan slå opp i denne digitale grammatikken når de er i tvil om hva som er riktig å skrive.

«Norsk grammatikk» på nettet er en digital versjon av 2. opplag av papirversjonen, som ble utgitt i 2015. Dette verket er en oppdatering og videreføring av Gorgus Cowards velkjente «Riksmålsgrammatikk», som utkom første gang i 1959 og som sist ble revidert i 1986. Den nye grammatikkboken er utgitt på papir av Kunnskapsforlaget og revidert av medlemmene i Ordbokskomiteen i Det Norske Akademi for Språk og Litteratur; John Ole Askedal (hovedredaktør), Tor Guttu, Arthur O. Sandved og Ole Michael Selberg. Einar Tønnessen i Riksmålsforbundets sentralstyre har ledet den tekniske tilretteleggelsen av stoffet på nettet.

Grammatikken omfatter riksmål og moderat bokmål, som det etter de senere års rettskrivningsvedtak nesten ikke er noen forskjell på. I tillegg til de grammatiske kapitlene inneholder boken egne kapitler om tegnsetting, ordvalg og stil, rettskrivningsregler og riksmålets og bokmålets normeringshistorie etter 1814.

Et konkret bidrag til god språkbruk

– I forhold til papirutgaven har nettversjonen den fordel at man kan søke digitalt i teksten og lettere finne frem til det man lurer på, påpeker Trond Vernegg.  – «Norsk grammatikk» på nettet er brukervennlig og utarbeidet av noen av landets fremste filologer. Vi i Riksmålsforbundet ønsker å fremme god språkbruk, og en gratis grammatikk på nettet er et konkret og håndfast bidrag.

«Norsk grammatikk« finner du som fast element i høyrestolpen på vår hjemmeside. Papirutgaven av boken er likefullt til salgs i vår nettbutikk.

Støtt Riksmålsforbundets innsats for god språkbruk! Gå til vårt innmeldingsskjema.