Hvordan skrive artikkel

Resonnerende sjanger. Se også: Hvordan skrive en resonnerende tekst

Hva er en skoleartikkel?
 • En skoleartikkel er ikke det samme som en nyhetsartikkel
 • Du skal IKKE ha overskrifter inne i teksten.
 • Du skal heller IKKE ha punktoppramsing eller uttrykke deg i stikkordsform.
 • Skoleartikkelen skal være en sammenhengende tekst med fullstendige setninger, bare oppdelt i avsnitt.
Skoleartikkelens oppgaveformuleringer
 1. Gjør rede for/grei ut om: Legge frem kunnskap og erfaring uten å vurdere eller ta stilling til innholdet. Informativ/objektiv. Ingen begrunnelse.
 2. Kommenter: Velge ut sider ved en sak og reflektere rundt dem. Informativ/subjektiv. Begrunnelser.
 3. Drøft/diskuter: Legge frem flere sider av en sak og sette dem opp mot hverandre. Informativ/objektiv i hoveddelen, objektiv eller subjektiv i avslutningen. Begrunnelser.
 4. Vurder: Legge frem flere sider ved en sak og veie dem etter subjektive begrunnelser.
Oppbygning av en skoleartikkel

Klikk på Hoveddel/Avslutning for mer informasjon

 1. Innledning: Forklar/presenter saken du skal skrive om. Svar aldri på selve oppgaven i innledningen; den skal kun si noe generelt om temaet. Innledningen bør være 5-8 linjer lang.
 2. Hoveddel: Her svarer du på det oppgaven spør om; gjør rede for, kommenterer, drøfter eller vurderer. Les oppgaveteksten nøye, og svar på det den spør om!
 3. Avslutning: Etter at du har svart på oppgaven, skal du konkludere. Den kan være objektiv eller subjektiv. Du må aldri komme med nye momenter i en avslutning. Den skal oppsummere det du allerede har skrevet om i hoveddelen.
Ulike innledninger

Klikk på innledningstypen for å se eksempel

 • Historisk: Se bakover i tid. Hvordan var situasjonen da i forhold til nå?
 • Komparativ: Sammenligning av begivenheter i ulike land eller grupper.
 • Scenisk: Fortellende, kan minne om starten på en novelle.
 • Dagsaktuell: Ta utgangspunkt i dagens informasjon. Naturlig å henvise til kilder, for eksempel aviser eller nett: «Ifølge Aftenposten 11/10-13 osv. …»
 • Spørsmål: Dveling rundt ett (eller maks to) retorisk eller filosofisk spørsmål. NB! Ikke vanlige spørsmål (ikke slik: Hva mener dagens unge om gymkarakteren?). Bruk aldri mer enn to spørsmål.
 • Blandingsinnledning
 • Definisjon: Dette er en innledningstype du bør unngå. Hva du skal gjøre kommer frem av oppgaveteksten, så det er unødvendig å gjenta det i din egen tekst.
Artiklene i norskfaget er ofte knyttet til en vedlagt tekst
 • Slike oppgaver ber deg gjerne om å gjengi forfatterens hovedsynspunkt.
 • Her må du ikke skrive rett av teksten, men bruke dine egne ord! Hvis du låner noe direkte fra teksten, må setningen settes i gåseøyne/anførselstegn.
 • Deretter skal du svare på resten av oppgaven.