Hvordan lage disposisjon

(Vi forestiller oss at du har tenkt igjennom hva du skal skrive, gjort notater og skrevet stikkord i mer eller mindre tilfeldig rekkefølge).

Disposisjon1. Du har nå noe å meddele eller drøfte eller ta stilling til; du har stoffet, men stoffet må ordnes. Du må sette opp en disposisjon.

Studer oppgaveteksten/tittelen, og finn ut hvor langt den kan hjelpe deg. Du kan få god hjelp av den, både når det gjelder det du skal skrive om og det du ikke skal skrive om, men du kan ikke alltid vente det. Du må finne ut av sjanger, og ofte blir også valg av synsvinkel og tittel overlatt til deg.

Se på oppgaveteksten/tittelen underveis, og spør deg selv: Har jeg svart på det det spørres etter? Dekker overskriften innholdet?

2. Noen liker å ha en vel gjennomarbeidet og nokså detaljert disposisjon, mens andre helst vil stå friere og synes de skriver best på grunnlag av kortere og mer spredte punkter. Men alle må ordne momentene i en mest mulig logisk rekkefølge, enten det skjer i skrift eller inne i hodet. Gjør man ikke det, blir det neppe noen linje i fremstillingen; det kan bli dårlig sammenheng og ulogiske sprang.

3. Vær klar over at ikke alt du har tenkt å skrive om, er like viktig. Tenk igjennom hva som bør være hovedpunkter og hva som bør være underpunkter (og hvor). En god regel sier: Det viktigste skal fremheves. Det mindre viktige skal underordnes. Det uviktige skal sløyfes.

4. Husk at også tiden må disponeres. Tenk ikke så lenge på disposisjonen at det blir for liten tid til å skrive. Kjenn deg selv og dine skrivevaner, og dra nytte av de erfaringene du har gjort i slike skrivesituasjoner tidligere.