Grunnskole-tall: 87,7 prosent bokmål, 12,2 prosent nynorsk

Nye tall for målformen i grunnskolen i skoleåret 2016-2017 dokumenterer en stabil språksituasjon. Nynorskandelen er i overkant av 12 prosent i år som i fjor.

abc letters and chalk with woman hand on blackboard

Geografiske skiller: I ti av Norges 19 fylker finnes det nesten ingen grunnskoleelever som har nynorsk som hovedmål.

Når elevene fortsetter i videregående skole, der elevene kan velge hovedmål, blir nynorskandelen halvert til seks prosent. Går man videre til høyskoler og universiteter reduseres nynorskandelen ytterligere, til bare et par prosent.

De nye tallene for grunnskolen dokumenterer at Norge er et språkdelt land. Forskjellene mellom landsdelene er voldsom. I ti av Norges 19 fylker finnes det nesten ingen grunnskoleelever som har nynorsk som hovedmål. Alle nynorskelevene fra de ti fylkene kan samles i en skoleklasse med 19 elever, mens mer enn 335.000 elever har bokmål som hovedmål.

Bare 15 nynorskelever fra Trondheim og nordover

Fylkene som  ikke har noen nynorskelever i grunnskolen, er Østfold, Oslo, Vestfold, Nord-Trøndelag, Nordland og Finnmark. Akershus  har tre nynorskelever, Hedmark en, Sør-Trøndelag seks og Troms ni. Fra Trondheim og nordover er det altså bare 15 elever som har nynorsk som hovedmål,

Vestlandsfylkene

To fylker har nynorskflertall blant elevene i grunnskolen, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. I Sogn og Fjordane er nynorsken helt dominerende med 97,90 prosent av elevmassen. 13740 elever har nynorsk, bare 295 bokmål. I Møre og Romsdal er det mer jevnt mellom målformene. 16459 elever (50,34 prosent) undervises i nynorsk hovedmål, 16236 i bokmål.

Tallene for de to andre vestlandsfylkene viser at det er 38,67 prosent nynorskelever i Hordaland, 23,29 prosent i Rogaland. Tallene viser at det i Hordaland er 38808 elever som har bokmål, 24262 som har nynorsk. I Rogaland er det 47171 bokmålselever, 14321 som har nynorsk.

Marginalisert

De nye tallene fra Utdanningsdirektoratet viser at nynorsken er marginalisert i den grad at målformen nesten ikke finnes i skoleverket i store deler av landet. Selv i fylker der markante nynorsk-aviser er daglig lesning blant folk flest, er nynorskelevene blitt en minoritet. Oppland og den prisbelønnede avisen Valdres er et eksempel på nettopp det.

Samlet viser tallene at det i dette skoleåret er 547511 elever i grunnskolen som har bokmål som hovedmål, 76549 som har nynorsk.

skoleåret

(Foto øverst og på forsiden: Fotolia.com)

Er du glad i språket vårt? Bli medlem i Riksmålsforbundet – gå til innmeldingsskjemaet!