Norsk grammatikk

 

Riksmål og moderat bokmål
2. opplag

Revidert utgave av
Gorgus Coward, Riksmålsgrammatikk

ved
John Ole Askedal, Tor Guttu, Per Egil Hegge,
Inger-Lise Nyheim †,
Arthur O. Sandved og Ole Michael Selberg

Kunnskapsforlaget

1. utgave 2013

2. opplag 2015

 

Norsk grammatikk. Riksmål og moderat bokmål er en utvidet og oppdatert utgave av Gorgus Coward: Riksmålsgrammatikk (1986).

© Det Norske Akademi for Språk og Litteratur

og Kunnskapsforlaget

  1. Aschehoug & Co. (W. Nygaard) A/S og

Gyldendal ASA, Oslo 2015

Medarbeidere:

John Ole Askedal (hovedredaktør), Tor Guttu, Per Egil Hegge, Inger-Lise Nyheim †, Arthur O. Sandved, Ole Michael Selberg

Prosjektleder: Øystein Eek

Produksjonssjef: Øystein Endresen

Omslag: Kristin Børtinghus

Omslagsillustrasjon: «Fole» av Per Hurum. En av hans foler tildeles vinnerne av Det Norske Akademis pris til minne om Thorleif Dahl.
www.riksmalsforbundet.no/det-norske-akademis-pris/

 

Gjengitt med tillatelse. Foto: Kristin Børtinghus

Sats: Type-it AS

Skrift: 11/14 pkt. Minion

Trykk og innbinding: Drukarnia Dimograf Sp. z o.o.

Printed in Poland

ISBN 978-82-573-2195-6

Utgivelsen har fått støtte fra Anders Jahres humanitære stiftelse, Bergens Riksmålsforening og Thorleif Dahls Kulturbibliotek.

Materialet er vernet etter åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, som utskrift og annen kopiering, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med Kopinor (www.kopinor.no).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.