Helsetninger

Da skal vi se litt på hovedsetningene (i skolebøker kalt helsetninger). Vi har fire typer:

Fortellende
Spørrende
Nektende
Befalende (ofte kalt bydende)
Eksempler på fortellende hovedsetninger:

Planen er uheldig
De så etter sekken
It-bedrift tok sølv på børs
Biskop Stålsett vant folket

Setter vi til nektingsadverbet ikke i disse setningene, får vi nektende hovedsetninger:

Planen er ikke uheldig
De så ikke etter sekken
It-bedrift tok ikke sølv på børs
Biskop Stålsett vant ikke folket

Vi kan også gjøre dem om til spørsmål, og da får vi spørrende hovedsetninger:
Er planen uheldig?
Så de etter sekken?
Tok IT-bedriften sølv på børs?
Vant biskop Stålsett folket?
Men spørrende hovedsetninger kan også innledes med et spørreord, som for eksempel:
Hva inneholdt planen?
Hvor var sekken?
Hvorfor tok IT-bedriften sølv på børs?
Hvem vant biskop Stålsett?

Den siste typen hovedsetninger er det vi kaller befalende (bydende) setninger eller imperativsetninger. De kan bestå av ett enkelt ord som i Kom!, Les!, Løp!, Kjøp! Imperativsetninger brukes ofte i reklame og slagord fordi de inneholder en oppfordring og etablerer en direkte kontakt mellom sender og mottager.