Grammatikk: en innføring

På disse sidene finner du informasjon om hva grammatikk er, om ordklassene generelt og hver og en av dem, om setningsbygning og setningsanalyse.