Folk flest ønsker en stram rettskrivning og tradisjonelle former

Når mjøla du sist di eiga kake? Eller når tok du på deg høgvassbuksa for ikke å bli våt? Bokmål vrimler av former som ingen bruker. Det er på tide å rydde opp, skriver forfatterne Tom Egeland, Finn Iunker og Helene Uri i en felles kronikk i VG.

Skjermbilde 2017-04-04 kl. 11.35.39 kopi

Vi vil ha språklig demokrati, ikke språklig skrivebordsbyråkrati, poengterer Helene Uri, Finn Iunker og Tom Egeland.

«Valgfriheten i norsk mangler sidestykke,» skriver de tre artikkelforfatterne. «Ingen språk vi kjenner til, har tilnærmet så mange valgfrie former som norsk. Valgfriheten i svensk, dansk, tysk, fransk og engelsk er nokså begrenset. I norsk, derimot, er valgfriheten aldeles tøylesløs.

Men norske språkbrukere er ikke så interessert i denne tøylesløsheten. De foretrekker stort sett de tradisjonelle formene. For bokmål har det festnet seg en standard; mange av de tillatte former finnes bare i ordbøkene og i Språkrådets papirer – de brukes så å si aldri av folk flest. Eller av noen andre.»

Vann, vatn, vass

Blant de mange eksemplene på den forvirrende mengden mulige skrivemåter i bokmålsnormen, nevner artikkelforfatterne dette:

«Ordet vannstandssenkning har – hold deg fast – 32 mulige skrivemåter i bestemt form entall:

vass-standssenkninga, vass-standssenkningen, vasstandssenkninga, vasstandssenkningen, vass-standsenkninga, vass-standsenkningen, vasstandsenkninga, vasstandsenkningen, vass-standssenkinga, vass-standssenkingen, vasstandssenkinga, vasstandssenkingen, vass-standsenkinga, vass-standsenkingen, vasstandsenkinga, vasstandsenkingen, vannstandssenkninga, vannstandssenkningen, vannstandsenkninga, vannstandsenkningen, vannstandssenkinga, vannstandssenkingen, vannstandsenkinga, vannstandsenkingen, vatnstandssenkninga, vatnstandssenkningen, vatnstandsenkninga, vatnstandsenkningen, vatnstandssenkinga, vatnstandssenkingen, vatnstandsenkinga, vatnstandsenkingen.»

Les resten av artikkelen i VG.

(Bilde: Faksmilie fra VG)

Er du tilhenger av et normfast språk? Støtt Riksmålsforbundet – fyll ut vårt innmeldingsskjema!