Språket som verktøy

Årets prisvinner: Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris er en av landets viktigste priser. Den setter språket høyt og siden språket som verktøy er viktig for meg som forfatter, er jeg stolt over å ha fått Riksmålsprisen. [Les mer…]

Er norsk et språk?

Aslak Raanes

Skrives det med «k» eller «g»? Foto: flickr.com/aslakr/

Kaos i språket: Spørsmålet i overskriften kan stilles, og det kan besvares. Hvis vi med språk mener et normert, stabilt, enhetlig, riksgyldig skriftspråk sammen­lignbart med andre språk i vår kulturkrets, er svaret nei. [Les mer…]