Språket mitt betyr frihet

Jeg er en riksmålskvinne, skriver vinneren av Riksmålsforbundets barne- og ungdomsbokpris, Heidi Sævareid. «Når jeg identifiserer meg med riksmål, så har det med frihet å gjøre – frihet til å bruke min egen målform.» (Les mer…)

Muntert om språklige spørsmål

Sekretariatet i Språkrådet er åpenbart preget av godt humør. Resultatet er en hendig og lettlest trykksak hvor folket spør og Språkrådet svarer, skriver Finn-Erik Vinje i denne omtalen av boken «Hvorfor snur man på flisa?»
(Les mer…)