Bergesenstiftelsen støtter vårt språkarbeid for asylsøkere

Bergensenstiftelsen har bevilget 50 000 kroner til Riksmålsforbundets arbeid med å distribuere læremidler til norsktrening for asylsøkere og innvandrere. – Med dette kan vi gjøre enda et løft for å bidra til god integrering, sier Beate Tønnessen i Riksmålsforbundets sekretariat.

SAMSUNG CSC

Claus Jervell og Gyrid Listuen deltar som frivillige i norsktreningen på Torshov transittmottak i Oslo. Her er det en liksom-meny som fungerer som hjelpemiddel i undervisningen.

I vinter begynte Riksmålsforbundet å dele ut gratis språkbøker til asylmottak hvor frivillige nordmenn organiserer norsktrening for asylsøkere. Denne formen for undervisning er blitt et viktig og etterspurt tilskudd til den formelle norskopplæringen, for det kan gå lang tid før asylsøkerne får plass her. Men den frivillige norsktreningen mangler undervisningsmateriell, og det er her Riksmålsforbundet kommer inn i bildet med sin språkkompetanse.

Integrering i praksis

– Vi kan bidra med språkbøker som kommer til stor nytte i norsktreningen. Hittil har vi delt ut gratis nærmere 500 eksemplarer av Riksmålsordlisten og Norsk grammatikk og fått veldige gode tilbakemeldinger, sier Beate Tønnessen. – Det er bred politisk enighet om at veien til god integrering går gjennom raskt å tilegne seg landets språk. At Riksmålsforbundet distribuerer disse språkbøkene til asylmottak, er en praktisk oppfølging av denne strategien. Takket være Bergensenstiftelsen kan vi nå ut til enda flere.
Det er ingen tvil om at norsktreningen og språkbøkene er etterlengtet.

– Det er et stort behov for dette, og ungdommene her er veldig lærevillige og sugne på å lære språket, sa Gyrid Listuen, frivillig i norsktreningen på Torshov transittmottak i Oslo, da Riksmålsforbundet overleverte undervisningsmateriell. Norsktreningen er også en kjærkommen avveksling i en institusjonstilværelse med mye dødtid.

Meld fra om bokønsker!

– Vi håper enda flere vil gjøre som Bergenstiftelsen og delta i denne dugnaden for integrering gjennom språkbeherskelse, sier Beate Tønnessen. Hun oppfordrer også organisasjoner og mottak som ønsker læremidler til norsktreningen om å ta kontakt med Riksmålsforbundets sekretariat. (ordet@riksmalsforbundet.no eller tlf. 22 60 88 59).
Les mer om bokgavene til Bjørnebekk asylmottak.

(Foto på forsiden: Fotolia.com. Foto denne siden: Stig Michaelsen)