Blir hen et nyord i norsk?

Han, hun og hen: Ideen om hen ble lansert i Sverige allerede midt på 60-tallet. Vil dette kjønnsnøytrale ordet nå gli inn i norsk også, femti år etter? Les hva professor Finn-Erik Vinje svarer. (Les mer…)

Muntert om språklige spørsmål

Sekretariatet i Språkrådet er åpenbart preget av godt humør. Resultatet er en hendig og lettlest trykksak hvor folket spør og Språkrådet svarer, skriver Finn-Erik Vinje i denne omtalen av boken «Hvorfor snur man på flisa?»
(Les mer…)

Er norsk et språk?

Aslak Raanes

Skrives det med «k» eller «g»? Foto: flickr.com/aslakr/

Kaos i språket: Spørsmålet i overskriften kan stilles, og det kan besvares. Hvis vi med språk mener et normert, stabilt, enhetlig, riksgyldig skriftspråk sammen­lignbart med andre språk i vår kulturkrets, er svaret nei. (Les mer…)