Fett med «Skam»!

SKAM har fått til noe mange har strevet forgjeves med i mange år: Å få opp interessen for nabospråkene blant ungdom i Norden, skriver Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg. (Les mer…)

Sats på norsk språk!

En av tre elever i grunnskolen kan knapt skrive, melder Dagsavisen. Dette er uakseptabelt. Det er intet mindre enn en skandale at Utdanningsdirektoratet avvikler den nasjonale skrivesatsningen når 200.000 elever har så dårlige skrivekunnskaper at de får problemer i videre utdannelse og i arbeidslivet.

(Les mer…)

Vi trenger en ny mållov

Striden om målform i det planlagte nye vestlandsfylket viser klart og tydelig hvilke udemokratiske følger målloven kan få. Folkerike kommuner med stort flertall av bokmålsbrukere blir overkjørt av små nynorskkommuner. (Les mer…)

Formannen har ordet: Nei til språkkrav i barnehagene

Noregs Mållag krever språkregulering i barnehagene. Det synes Riksmålsforbundets formann Trond Vernegg er malplassert. «Barnehager er ikke læreanstalter og bør ikke møtes med firkantede krav, heller ikke på språkets område,» skriver han i denne lederen fra Ordet, hvor han også oppsummerer Riksmålsforbundets arbeid så langt i 2016. (Les mer…)