Norskfaget – hva nå?

Anelin Strømholm er en av mange norsklektorer som vil sidemålskarakteren til livs.

Anelin Strømholm er en av mange norsklektorer som vil sidemålskarakteren til livs.

Tiden er moden for å finne en ny måte å vurdere ferdighetene i sidemålet på, mener norsklektor Anelin Strømholm, som er fornøyd med prøveordningen uten sidemålskarakter. «Vi regner med at Utdanningsdirektoratet lytter til norsklærerne og ikke Noregs Mållag,» skriver hun i dette innlegget. (Les mer…)