Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Tilbake

Ordene "stillingsbrøk" og "stillingsandel"

Spørsmål:

Jeg har forsøkt å finne definisjoner på ordene ”stillingsbrøk” og ”stillingsandel” i forskjellige ordbøker uten hell.


Kan dere forklare meg betydningen av ordene, og eventuelle forskjeller dersom det er noen.

Svar:

Jeg kan ikke se noen betydningsforskjell mellom ordene. Umiddelbart synes jeg stillingsandel lyder fremmed, men det er antagelig bare fordi jeg selv ville velge det andre ordet.

 

Utgangspunktet for det hele er nok deltidsstilling (stilling hvor arbeidstid og lønn er mindre enn i heltidsstilling (full stilling)). Det er praktisk å uttrykke/tallfeste denne “deltiden” i prosent eller som en brøkdel av full stilling. Har man f.eks. halv stilling, sier man enten det, eller man sier “50 prosent-stilling”. Stillingsbrøken blir da ½. En hjelpepleier i en slik stilling kan f.eks. søke om “høyere stillingsbrøk”, dvs. om å få mer enn halv stilling.

 

En brøkdelsstilling uten nærmere spesifikasjon er betegnelsen for alle stillinger hvor arbeidstid og lønn er mindre enn 100 prosent, og altså det samme som en deltidsstilling.

 

Vennlig hilsen

Tor Guttu
 
Tilbake

Les eldre nyheter her

_____________________________

– Norsk er et rikt språk

– Man kan lett bli lurt til å tro at engelsk er veldig, veldig rikt, og at norsk ikke er det. Det stemmer ikke, mener forfatter og språkviter Helene Uri.
Les mer...

Den nye norsken skapes i Oslo øst

Har du fått med deg hva «bange», «mæbe», «skills»og «swag» betyr? Eller hva med «naile», «pæze» og «tett»? Dette er ord som brukes hver dag, spesielt i Oslo og de store byene, men også i resten av landet. Den nye norsken skapes i Oslo øst og sprer seg raskt. Guleed Abdi, født og oppvokst i Norge av somaliske foreldre, lever midt oppi det, og har her samlet de 200 vanligste slangordene som blir brukt daglig i det miljøet han er i på Oslos østkant.
Les mer...

Nynorskdebatten raser

Kommentar-skribenten er ikke overrasket over engasjementet. - Jeg visste at det var utrolig mange delte meninger rundt dette emnet, sier Pia Vinningland (18).
Les mer...

Magisk språk i bokhøsten

Språk er like magisk som matte og fysikk. Særlig i Norge, mener Helene Uri. Nå ruller bokhøsten i gang, med Uri på forlaget Kagges liste.
Les mer...

Vil ha språksamlingar til Bergen

Universitetet i Oslo vil kvitte seg med språksamlingane. I Bergen er forskarar villige til å ta over i alle fall delar av ansvaret: ­­– Her kan UiB ta eit nasjonalt ansvar og markere seg, seier professor Helge Sandøy.
Les mer...

«Hen» tas med i svensk ordbok

Det kjønnsnøytrale pronomenet «hen» blir tatt med i neste opplag av Svenska Adakademiens ordliste over det svenske språket.
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...