Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Tilbake

Ordene "stillingsbrøk" og "stillingsandel"

Spørsmål:

Jeg har forsøkt å finne definisjoner på ordene ”stillingsbrøk” og ”stillingsandel” i forskjellige ordbøker uten hell.


Kan dere forklare meg betydningen av ordene, og eventuelle forskjeller dersom det er noen.

Svar:

Jeg kan ikke se noen betydningsforskjell mellom ordene. Umiddelbart synes jeg stillingsandel lyder fremmed, men det er antagelig bare fordi jeg selv ville velge det andre ordet.

 

Utgangspunktet for det hele er nok deltidsstilling (stilling hvor arbeidstid og lønn er mindre enn i heltidsstilling (full stilling)). Det er praktisk å uttrykke/tallfeste denne “deltiden” i prosent eller som en brøkdel av full stilling. Har man f.eks. halv stilling, sier man enten det, eller man sier “50 prosent-stilling”. Stillingsbrøken blir da ½. En hjelpepleier i en slik stilling kan f.eks. søke om “høyere stillingsbrøk”, dvs. om å få mer enn halv stilling.

 

En brøkdelsstilling uten nærmere spesifikasjon er betegnelsen for alle stillinger hvor arbeidstid og lønn er mindre enn 100 prosent, og altså det samme som en deltidsstilling.

 

Vennlig hilsen

Tor Guttu
 
Tilbake

Les eldre nyheter her

_____________________________

Reklamespråket er mest irriterende, sier folket

Språkstatistikk forbindes ofte med prosentfordelingen mellom nynorsk og bokmål/riksmål. Idag presenterer vi statistikk på en ny måte. Undersøkelsen er enkel i sin form og svarene er subjektive. Slike spontane reaksjoner kan gi en god pekepinn om hva folk flest mener.
Les mer...

Språkrådets aprilspøk

Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z? Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet.
Les mer...

Kvinnen krasjet. Juristen brukte 62 ord i én setning for å beskrive det.

I fem år har staten jobbet for å forenkle språket. - Det kommer til å ta tid, sier prosjektleder for klart språk.
Les mer...

13 nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2014

På den internasjonale bokmessen i Bologna presenterte bedømmingskomiteen onsdag 13 nominerte verker til den nyinnstiftede barne- og ungdomslitteraturprisen.
Les mer...

Ruset i ord

Er det forskjell på å være ruset og beruset, nykter og edru, og skal det hete rusmisbruk eller rusmiddelmisbruk?
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...

RETTSKRIVNINGEN AV 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte en ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen innebærer en rekke endringer for bokmålets vedkommende. Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. Mange av vedtakene er en justering i bokmål for å gi bedre samsvar mellom normering og faktisk språkbruk.
Les mer...