Logo
Bli medlem

Du kan melde deg inn via e-post på vårt innmeldingsskjema. Kontingenten er 300,-

Nye medlemmer vil motta Riksmålsordlisten gratis så snart medlemskontingenten er betalt.

Riksmålsordlisten

Slå opp i Riksmålsordlisten - 7.utgave

Søk i Riksmålsordlisten:


Siste spørsmål i Språkspalten:


Kan man skrive "en vise" - "visa"?

    

Les svaret her.


Riksmålsforbundet lokaler
Kart Riksmålsforbundet holder til i Rosenborggt 3, 0356 Oslo

 
Språk- og litteraturpriser


Riksmålsbevegelsen deler hvert år ut en rekke priser. En hovedtanke bak alle prisene er å belønne og påskjønne forfattere, skribenter og journalister som benytter seg av et levende og nyansert riksmål i sin virksomhet. Prisene som deles ut er:

Følg lenkene for å lese mer om prisene og se lister over tidligere prisvinnere.
 

Vinnerne av medieprisene 2013. Fra venstre: Davy Wathne, Ida Creed og Eskil Engdal.
 

Les eldre nyheter her

_____________________________

Reklamespråket er mest irriterende, sier folket

Språkstatistikk forbindes ofte med prosentfordelingen mellom nynorsk og bokmål/riksmål. Idag presenterer vi statistikk på en ny måte. Undersøkelsen er enkel i sin form og svarene er subjektive. Slike spontane reaksjoner kan gi en god pekepinn om hva folk flest mener.
Les mer...

Språkrådets aprilspøk

Hvor ofte bruker du bokstavene C, Q, X og Z? Språkrådet har diskutert de lite brukte bokstavene C, Q, X og Z og går inn for å fjerne dem fra det norske alfabetet.
Les mer...

Kvinnen krasjet. Juristen brukte 62 ord i én setning for å beskrive det.

I fem år har staten jobbet for å forenkle språket. - Det kommer til å ta tid, sier prosjektleder for klart språk.
Les mer...

13 nominerte til Nordisk råds barne- og ungdomslitteraturpris 2014

På den internasjonale bokmessen i Bologna presenterte bedømmingskomiteen onsdag 13 nominerte verker til den nyinnstiftede barne- og ungdomslitteraturprisen.
Les mer...

Ruset i ord

Er det forskjell på å være ruset og beruset, nykter og edru, og skal det hete rusmisbruk eller rusmiddelmisbruk?
Les mer...

NYTTIG OM RIKSMÅLSFORBUNDET:


Les mer...

HVA ER RIKSMÅL?

Riksmål er den moderne norske normalformen av det skriftspråket som er nedarvet fra den dansk-norske språktradisjon på 1700- og 1800-tallet og det norske tale- og lesespråk som er knyttet til det. Kort sagt: det skrevne og talte norske standardspråket.
Les mer...

HVA ER FORSKJELLEN MELLOM RIKSMÅL OG BOKMÅL?

Forskjellen mellom riksmål og bokmål er ikke alltid like lett å holde styr på, men vi skal prøve å forklare.
Les mer...

RIKSMÅLSFORBUNDETS PROGRAM

På Riksmålsforbundets landsmøte i 2006 ble forbundets nåværende program vedtatt.
Les mer...

OM SKRIFTLIG SIDEMÅL

Riksmålsforbundet ønsker at skriftlig sidemålsopplæring skal være frivillig. Her er vår begrunnelse i korte trekk.
Les mer...

RETTSKRIVNINGEN AV 2005

Kultur- og kirkedepartementet fastsatte en ny rettskrivningsnormal for bokmål med virkning fra 1. juli 2005. Normalen innebærer en rekke endringer for bokmålets vedkommende. Endringene består i at en del lite brukte former går ut av ordlistene, mens tradisjonelle former som er mye brukt, blir godkjent som en del av den offisielle rettskrivningen. Mange av vedtakene er en justering i bokmål for å gi bedre samsvar mellom normering og faktisk språkbruk.
Les mer...